Polityka Prywatności


̶̶̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶̶̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶̶̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶̶̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶̶̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶̶̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶̶̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶̶̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶̶̶̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶̶̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶̶̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶̶̶ ̶ 

Polityka prywatności i plików cookies 
 1. Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach funkcjonowania bloga iliz www.iliz.pl
 2. Właścicielem bloga iliz jest Kamila Olejnik. Kontakt z autorem jest możliwy poprzez wiadomość prywatną na koncie blogowym Instagrama lub pod adresem e-mailowym administratora: lylleill.lys@gmail.com. Właścicielem bloga jest administrator danych. 

§ 1 
Definicje 

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
 1. Administrator [właściciel bloga] – Kamila Olejnik; 
 2. Blog – blog iliz dostępny jest pod adresem: www.iliz.pl
 3. Użytkownik – każdy podmiot, który przegląda zawartość bloga. 

§ 2 
Dane osobowe 
 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na blogu, takich jak dodanie komentarza, wysłanie maila.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Administrator. 
 3. Podanie swoich danych przez Użytkownika jest w pełni dobrowolne. 
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych przez Użytkownika. 
 5. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celach odpowiadających zgodom odebranych od Użytkowników za pomocą e-maila lub wiadomości prywatnej konta blogowego na Instagramie. 
 6. Administrator nie posiada odpowiednich narzędzi, które pozwoliły mu określić czas przechowywania zgromadzonych danych wyniku ich specyfiki. Nie będą one przechowywane dłużej niż do momentu zamknięcia owego bloga. 
 7. W razie wszelkich wątpliwości Użytkownik może kierować pytania na maila: lylleill.lys@gmail.com 
 8. Użytkownikowi przysługują prawa do: prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, czy też ograniczenia ich przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, w przypadku gdy Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem oraz gromadzeniem danych przez Administratora. 
 9. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych: hostingodawcy (google; ovh.com), Disqusowi (komentarze blogowe).
 10. Dane w celach opisanych w §2 pkt 2 przetwarzane będą na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

§ 3 
Pliki cookies 
 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora. Pliki cookies, które zbierane są na stronie internetowej to: cookies Google Analytics, cookies Disqusa, cookies YouTube (embedowane filmy na stronie), cookies wtyczki społecznościowej, cookies sieci afiliacyjnych. 
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania bloga. 
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie z bloga przez Użytkownika może być utrudnione. 
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik. 
§ 4
Logi serwera
 1. Korzystanie z bloga wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona internetowa.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z bloga i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania bloga, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. 

§ 5
Inne technologie
 1. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:
 • kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk bloga iliz.


§ 6
Pozostałe

 1. Na blogu będzie można znaleźć posty lub zdjęcia, w których pojawić się będą mogły linki do sklepów internetowych, stron producenta. Linki te będą prowadzić Użytkownika do stron, które należą i zarządzane są przez osoby trzecie. Administrator nie będzie odpowiadał za dostępność oraz jakość tych stron.
 2. W momencie kiedy dojdzie do zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje opisanych zasad powyżej zostaną udostępnione na blogu iliz.

instagram @iliz_beauty

Copyright © iliz